اخبار تبلیغات

HBA آژانس تبلیغاتی

اختلال در قضاوت
Don't drink and driveHBA آژانس تبلیغاتی

آژانس تبلیغاتی JWT, Gurgaon, India با طراحی تصاویری از انسان های در حال عبور از خیابان که پیچیدگی در جهت حرکت آنها ایجاد شده به رانندگی در حال مستی اشاره می کند و سعی دارد که آنها را قبل از نوشیدن و رانندگی مجبور به فکر کند.

HBA شرکت تبلیغاتی


در این تصاویر که از نگاه راننده ای مست دیده شده به قضاوت در جهت حرکت انسانهای در حال عبور پرداخته شده که باعث ایجاد سوانح در رانندگی می شود.این آگهی با هدف فرهنگ سازی در رانندگی به سفارش شرکت موتورسیکلت سازی HERO تولید شده است.

HBA شرکت تبلیغاتی