تعرفه و مقررات پخش تبلیغات صدا و سیما

HBA آژانس تبلیغاتی

ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی صدا و سیما - سال 98-رادیویی و تلویزیونی سراسری

- شبکه های برون مرزی وآی فیلم

-مشارکتی

تعاریف
ماده 1- آگهی تبلیغات بازرگانی:

معرفی كالا و خدمات با هدف تجاری كه موجب آگاهی،ایجاد علاقه و یا وفاداری در افكار مخاطبین از طریق طراحی ،آماده سازی ،تولید و پخش از طریق شبكه های رادیویی و تلویزیونی می شودكه نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نام و نشان تجاری (برند)،فروش و یا افزایش فروش كالا و خدمات صاحبان آگهی می گردد.

ماده 2-صاحب آگهی:

به اشخاص حقیقی ویا حقوقی(اعم از بخش دولتی یا خصوصی)گفته می شودكه به منظور معرفی كالا و محصول یا خدمات خود ضمن پذیرش اصول و ضوابط اداره كل بازرگانی اقدام به سفارش وپخش آگهی از شبكه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می نمایند.

2-1: گروه صاحبان آگهی:

گروه اول: اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانكها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: به استثنای گروه یک و دو
* به استثناء موضوع قرارداد ساماندهی و یکپارچه سازی در حوزه خدمات ارزش افزوده و OTT در بستر Broadcast

هلدینگ گروه اقتصادي براي گروه سوم:

- آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان کالا و خدماتی که سهام دارانِ مجموعه گروهها که مطابق قانون تجارت بیش از 50 درصد سهام و سرمایه (که در ثبت شرکتها به ثبت رسیده است) آنها متعلق به گروه اصلی (مرکزي) باشد. به این دسته از صاحبان کالا، جدول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق میگیرد لیکن از آنجا که سایر ظرفیتهاي تولیدي هرگروه مانند بخش- هاي صنایع دستی و فرش دستبافت، کشاورزي، صنعت و خدمات براساس جدول هدفمندي و سایر بندها تعیین میگردد، مبناي تسهیم جدول بر مبناي سقف بودجه هرگروه خواهدبود.
- آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که هلدینگ نیستند ولی محصول یا خدمات متنوع دارند، میتوانندبراساس میزان بودجه ارائه شده براي هر یک از گروه محصولات ، از بقیه ظرفیتهاي تولیدي و سایر بندها استفاده کنند.
تبصره1:در صورتی که گروه مذکور در سالهاي بعد از مجموعه هلدینگ خارج شود، مبناي محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار اولیه گروه در سال قبل بوده و ملاك افزایش بودجه، سقف گروه هلدینگ است.

ماده3- شرکت همکار و تعهدات:

شرکت ها و کانون های تبلیغاتی‌ای که دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همکاری نمایند.
الف- هر شرکت همکار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، باید از صاحب آگهی برای سال 98 معرفینامه ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت زمان اعتبار از سوی صاحب آگهی، اعتبار معرفی‌نامه یک ماه خواهد بود.)
ب- هیچ‌گونه وکالت برای نقل و انتقال یا واگذاری امتیاز کانون مورد قبول نیست؛ در صورت لزوم مجوز باید از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.
ج- هرنوع همکاری برای جذب مشتری در شبکه های معاند ماهواره ای از هر طریق (اعم از طراحی کمپین تبلیغاتی، تأمین یا تسریع در روند یا فرآیند انتشار در این شبکه ها یا ایجاد تسهیلات برای آنها) توسط شرکت و یا کانون تبلیغاتی و اعضاء هیئت مدیره شرکت ها ممنوع بوده و موجب فسخ یک طرفه قرارداد خواهد شد
د- شرکت های تبلیغاتی که سال گذشته قرارداد همکاری داشته اما از صدا و سیما آگهی پخش ننموده‌اند و یا حضور نداشته‌اند،در سال جدید پس از معرفی صاحب آگهی می توانند همزمان با قرارداد پخش، قرارداد همکاری نیز منعقد نمایند.

ماده 4-تعریف قرارداد و شرایط آن:

قرارداد پخش آگهی تعهدی است كتبی كه طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه كه شامل اداره كل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره كل بازرگانی، صاحب آگهی و شركت تبلیغاتی تنظیم و پس ازامضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب-تمام قراردادها طبق نمونه هایی كه از قبل توسط اداره كل امورحقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله میشود.
ج- هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د-درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخیص اداره كل بازرگانی در زمانهای مقررخودداری نمایند اداره كل مزبور از پخش آگهی های تبلیغاتی صاحب آگهی خودداری نمایند و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
ه- امضاء قرارداد می بایست ازطرف مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذی سمت مقامات موضع بند1-2ضوابط حاضر باشد و برای اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
و- در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می تواند شركت همكاریا شركتهای همكار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره2:تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد.قبولی پخش از شركت همكار جدید بلافاصله صورت می پذیرد درصورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تكلیف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد كرد و نظر اداره كل بازرگانی قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 3:درصورت اجراءتبصره 3تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خودباقی می باشد.

ماده 5- انواع قرارداد ها:

5-1- قراردادهای تلویزیونی: در سال جاری به منظور حمایت هرچه بیشتر از صاحبان کالا و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت ضرایب بودجه ماهانه/سالانه قراردادها در یک نوع متمرکز می‌شود لیکن در زمان انتخاب برنامه ها بر اساس سطح طبقات به درخواست صاحبان کالا و خدمات/ شرکتهای تبلیغاتی ضرایب مربوط به قرارداد نوع ب و ج تلویزیونی به ترتیب 100 و 200 درصد اضافه پخش به برنامه انتخابی اعطاء می‌گردد. این مهم علاوه بر کاهش تعداد قراردادها و همچنین کاهش تعداد اسناد پرداختی ظرفیت بسیار مناسبی را در اختیار صاحبان کالا و خدمات برای گروه های 2 و 3 فراهم می‌نماید.
تبصره 4: تعیین طبقات نوع «ب» و «ج» هر ماه توسط اداره کل بازرگانی اعلام خواهد شد.
5-2- قراردادهای رادیویی مطابق با جداول هر گروه منعقد می‌شود..
5-3- قرارداد مشارکتی: قراردادهایی كه به موجب آن صاحبان كالا و خدماتی كه دارای یكی از قراردادهای فوق الذكر باشند و قصد مشاركت حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تقاهم شبكه مورد نظر منعقد خواهد شد.
5-4- قرارداد فرهنگی:
1-عقد قرارداد پخش آگهی های فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل می باشد.

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی

2-تشخیص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.
3-میزان ریالی پخش در بسته اول صبحگاهی و بسته دوم عصر گاهی و بسته سوم شامگاهی توزیعی یکنواخت خواهد داشت.
4-نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
5-زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوس اداره کل بازرگانی تعین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.
5-8-قرارداد محتوای ارزشی و دینی کتاب و فیلم سینمایی:
گروه اول: تولیدات محتوای ارزشی و دینی شامل: کتاب و فیلم های ارزشی مانند دفاع مقدس-انقلاب اسلامی-خانواده -کودک و .. می باشد.
گروه دوم: سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول می شود.
1-عقد قرارداد های ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی هادر قالب جدول ذیل می باشد.
ساخت آگهی تلویزیونی

2-کارمزد به این گونه قراردادها تعلق نمی گیرد.
3-نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
4-زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.

ماده 6-انواع امتیاز های تشویقی انواع قراردادها

الف– اضافه پخش تسریع:
انعقاد قراردادهای جدید پخش برای سال 1398 از تاریخ 1397/10/22 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه باید اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول شماره 3 تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شده باشد. اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم و سوم به قراردادهایی تعلق می گیرد که در تاریخ های زیر منعقد شود:

ساخت تیزر تبلیغاتی


ب- امتیاز حضور اولین بار:
براي حمایت از کارآفرینی، به صاحبان کالاها و خدماتی که براي اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاري، اقدام به انعقاد قرارداد پخش آگهی نمایند، متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال 1398 اضافه پخش تشویقی تعلق میگیرد.

تولید تیزر تبلیغاتی


*تبصره5: نام و نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت، کمیت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه‌گری و تعادل قیمت در بازار به خصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد، لذا رسانه ملی در پخش تبلیغات به منظور ارتقاء شاخص‌های فوق‌الذکر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید طبقه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یک از شناسه آگهی‌ها بر اساس جدول شماره( 4) درصد اضافه پخش تشویقی تعلق می‌گیرد.
*تبصره6: شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات می‌باشد و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت و یا معاونت‌ها و قسمت‌ها و نمایندگی یا استان‌ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یک امتیاز حضور اولین بار اعطاء می‌شود.
*تبصره7: به صاحبان کالا و خدماتی که اولین حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1397 در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا و خدمات اضافه پخش تشویقی به حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.

ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:

به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10 % اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان كالا و خدمات اعطا می شود.

ماده 8- تسهیلات بخش های تولیدی خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاست های اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی:

8-1- به منظور حمایت حداكثری از تولید كنندگان داخلی و نیز ارا ئه دهندگان خدمات و كمك به توسعه اقتصادی كشور اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء می شود.

ساخت تیزر تبلیغاتی


ماده 9- تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:

به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات در راستای اصلاح الگوی مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نمایند و نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود .

ساخت پیام بازرگانیماده 10-امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:

برای حمایت از صاحبان کالا و خدمات گروه 2 و 3 که در هریک از رسانه های رادیو یا تلویزیون سابقه تبلیغات داشته‌اند، علاوه بر سایر امتیازات، اضافه پخشی به شرح جدول زیر اعطاء خواهد شد. اگر مشمول تسهیلات تشویقی افزایش بودجه شده باشد 100 درصد جدول و اگر بودجه سال 1397 را حفظ کرده باشند 50 درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند 20 درصد جدول ذیل تعلق می‌گیرد .

ساخت تیزر تلویزیونی


*تبصره8: به ازاء هر سال حضور مستمر بیش از 5 سال 20 درصد اضافه پخش به ازاء هر سال به جدول فوق اضافه می‌شود.
*تبصره9: ملاك تعیین افزایش بودجه سال 97 میزان پخش و تعدیل در هر رسانه می‌باشد.
*تبصره10: صاحبان کالا و خدمات تحت ليسانس که در سال 97 به هر دليلی بودجه خود را کسر و يا تعديل نموده اند شرط بهره مندي از ضرايب جداول افزايش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعديل سال 1397 می باشد.
*تبصره11: صاحبان کالا و خدماتی که توليدات آنها در ايران تحت ليسانس انجام می شود اگر در حوزه هاي لوازم آرايشی، بهداشتی توليد می کنند، با رعايت تبصره شماره 10 مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 1000 ميليارد ريال نباشد و بايد از رشد بودجه سالانه حداقل 70 درصدي برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزي اين رشد بايد حداقل 50 درصد باشد.

ماده 11- اضافه پخش بودجه سالانه،ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات:
الف- گروه اول

ب- گروه دوم

برای کسب اطلاعات در مورد گروه اول و دوم که فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه و بانکها و موسسات مالی می باشد با کانون در تماس باشید.

ج- گروه سوم:

در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخشهای تولیدی و خدماتی گروه سوم جداول زیر ارائه شده است.

آژانس تبلیغاتی


آژانس تبلیغاتیتبصره 25: استفاده از ضریب افزایش بودجه در سال 1398 منوط به عقد و پخش قرارداد حداقل 1500 میلیون ریالی درتلویزیون و 300 میلیون ریالی دررادیو در سال 1397 است.
تبصره 26: برای عملیاتی کردن افزایش بودجه سال 1398 ، قراردادهای صاحبان کالا و خدمات در سال 1397 یا باید کامل پخش شده باشد یا تمام مبلغ آن وصول شده باشد.

آژانس تبلیغاتی


آژانس تبلیغاتیتبصره 27:در گروه سوم برای بودجه های بالاتر از سقف جدول ماهانه، در تلویزیون به ازای هر 15 میلیارد ریال 40 درصد و در رادیو به ازای هر سه میلیارد ریال 50 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
تبصره 28: در کلیه گروه ها ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد، ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.

د - هلدینگ تولید،توزیع ،فروش در گروه 3 و سه ساله

جهت اطلاع از شرایط و تخفیفات هلدینگها با دفتر کانون در تماس باشید.

ماده 12 - تسهیلات تشویقی حمایت از اشتغال داخلی گروه سوم:

حمایت از کالای ایرانی فرصت بسیار مغتنمی برای حمایت و تقویت از سرمایه های اجتماعی و تولید ملی است در تولید ملی علاوه بر توجه به منابع اقتصادی باید توجه خاص و ویژه ای به منابع انسانی صورت گیرد، نیروی کار شریف ترین ،مهمترین و با ارزشترین عامل بین عوامل گوناگون تولید می باشد و هیچ عاملی بدون حضور نیروی انسانی متخصص،خلاق، نوآور امکان تحقق اهداف تولید را محقق نخواهد کرد و حیات بالقوه تولید متضمن توجه جدی به نیروی کار می باشد نیروی انسانی با انگیزه و حرفه ای باعث رشد جوامع میگردد. و توان تولید کشور را از سطح قابل قبولی برخوردار می نماید و نتیجه آن اقتدار،پیروزی و سرافرازی کشورمان می باشد.
رسانه ملی با سیاست گذاری بر پایه مهمترین عامل به نقش آفرینی خود در خصوص حمایت از کالای ایرانی طی سالهای 1396 و 1397 اقدام نموده است .درادامه سیاست های مذکور در سال 1398 بسته حمایتی ذیل را اعلام می نماید. صاحبان کالا گروه سوم ( به استثناء بند د ماده 11 ) که تولید کننده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی می باشند مشمول طرح فوق الذکر می گردند، درصورتیکه طی سال 1397 (سال پایه) حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال به کارکنان خود دستمزد و یا حقوق و مزایا پرداخت نموده اند با ارائه فهرست و تایید سازمان تامین اجتماعی می توانند برابر پرداخت های صورت گرفته حداکثر تا سقف 200میلیارد ریال از قرارداد، مبلغ تعرفه به نرخ صفرریال (صد در صد رایگان) استفاده نمایند.
تبصره 32 : مبنای محاسبه و تعیین مبلغ تعرفه قرارداد، ارائه لیست حقوق و مزایای پرداختی یک ساله مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبلیغات است.
تبصره 33 : مبنای تقسیم مبلغ، طبق تعرفه تبلیغات رایگان، 60 % تلویزیونی و 40 % رادیویی است.
تبصره 34 : در صورتی که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پایه (97) 50 % افزایش داشته باشد، مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز 50% افزایش خواهد یافت.
تبصره 35 : به جهت رعایت حقوق مخاطبین و مصرف کنندگان کالای ایرانی صاحبان کالا، مشمولین طرح مذکور می بایست آگهی های تبلیغاتی خود را با توجه به رایگان بودن طرح مذکور موظفند نسبت به ارائه آگهی های بازرگانی مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سیما با رعایت مسائل کیفی و کمی اقدام نمایند.
تبصره 36 : خودرو سازان و بیمه های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 200 میلیارد ریالی، درصورت اتمام پخش قرارداد، شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
تبصره 37 : وزارتخانه ها و سازمانها و دستگاههای دولتی و عام عمومی غیر دولتی درصورت عقد قرارداد حداقل 300 میلیارد ریالی، درصورت اتمام پخش قرارداد شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
تبصره 38 : تسهیلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نمی باشد.
تبصره 39 : این تسهیلات فقط مشمول کالاهای تولید در ایران است.
تبصره 40 : صاحبان کالا و خدمات تحت لیسانس که در سال 97 به هر دلیلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده اند ملاك استفاده از این بند افزایش بودجه نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال 97 می باشد.
تبصره 41 : صاحبان کالا و خدماتی که تولیدات آنها در ایران تحت لیسانس انجام می شود اگر در حوزه های لوازم آرایشی، بهداشتی تولید می کنند، با رعایت تبصره شماره 40 مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 1000 میلیارد ریال نباشد و باید از رشد بودجه سالانه حداقل 70 درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزی این رشد باید حداقل 50 درصد باشد.
تبصره 42 : صاحبان آگهی مشمول این طرح که با اداره کل بازرگانی قرارداد پخش آگهی تلویزیونی (ریالی) منعقد و پخش نمایند مشروط بر آنکه اولین حضور و یا افزایش بودجه نسبت به سال 1397 داشته باشند متناسب با مبلغ قرارداد، طبق جدول ذیل تسهیلات تشویقی علاوه بر مبلغ فوق الذکر اعطاء می گردد.
آگهی تلویزیونیماده 13 – تسهیلات تشویقی براي برند ملی :

صاحبان کالا و خدماتی که در سالهای 1397 و 1398 از سوی سازمان توسعه تجارت، به عنوان " برند ملی " شناسایی شوند، از تسهیلات تشویقی رایگان 1000 ثانیه ای تا پایان بهمن 1398 برخودار خواهند شد.
1-نحوه تقسیم بندي تسهیلات تشویقی براساس 60 درصد در تلویزیون و 40 درصد در رادیو است.
2-درخصوص آگهی هاي کمتر از 15 ثانیه، ملاك محاسبه 15 ثانیه است.

نمونه تیزرتبصره 43:در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1398 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

ساخت تیزر های تبلیغاتی تلویزیونیتبصره 33:در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 1397 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

ساخت تیزر های تبلیغاتی تلویزیونی


ساخت تیزر های تبلیغاتی تلویزیونی


تبصره 44: در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1398 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.
ساخت تیزر های تبلیغاتی تلویزیونیماده 14 - تسهیلات تشویقی طی سال:

1-آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان مرداد ماه 1398 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد تا 1398/11/30 در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 150 درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 80 درصدی خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
2- آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان پانزدهم آبان ماه 1398 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا‌ 1398/11/30 در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 90 درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 40 درصدی خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
تبصره 45:صاحبان کالا و خدمات تحت لیسانس که در سال 97 به هر دلیلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده اند شرط بهره مندی از ضرایب جداول افزایش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعدیل سال 1397 می باشد.
تبصره 46:صاحبان کالا و خدماتی که تولیدات آنها در ایران تحت لیسانس انجام می شود اگر در حوزه های لوازم آرایشی، بهداشتی و سلولزی تولید می‌کنند، مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 1000 میلیارد ریال نباشد، باید از رشد بودجه سالانه حداقل 70 درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزی این رشد باید حداقل 50 درصد باشد.
تبصره 47:اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود .
تبصره 48:چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی هم باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود. (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است).
تبصره 49:این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه، فرهنگی آموزشی، کتاب و فیلم سینمایی نمی شود .

ماده 15 - انواع پرداخت قرارداد ها:
الف - نقدی:


تعرفه ساخت تیزرتعرفه پخش تیزر تلویزیونی


تبصره 50 :صاحبان آگهی در همه گروه ها که شروع قرارداد آنها فروردین ماه 1398 است، باید حداکثر تا تاریخ 1397/12/24 وجه قرارداد نقدی خود را به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاك امکان پخش، تایید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما است.
*تبصره51 : صاحبان آگهی که تمایل به پرداخت وجه به صورت ضمانت نامه بانکی دارند، می توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
*تبصره 52 : صاحبان آگهی گروه های یک و دو می توانند در هریک از رسانه ها یک قرارداد نقدی در طول سال 1398 منعقد نمایند.
*تبصره 53 : صاحبان آگهی گروه سه می توانند قراردادهای نقدی را به صورت یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند (قرارداد هایی که شروع پخش انها از تاریخ 1398/1/1 باشد پس از اصلاح مدارك مثبته مالی می‌توانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 1397 شروع نمایند.
*تبصره54 :ه آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که در سال 1398 مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه باشند در صورتیکه در طول دوره بیش از یک قرارداد منعقد نمایند، به آخرین قرارداد آنها امتیازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر تعلق می گیرد .

ب) صورتحسابی:

در صورتی که صاحبان کالا و خدمات به دلایل دولتی بودن امکان ارائه چک براساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه یا ذیحساب صاحبان کالا و خدمات صورتحساب صادر می گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 7 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نمایند.
*تبصره 55 :صاحبان کالا و خدمات گروه سه در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی، با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما امکان پرداخت قراردادها (به صورت صورتحسابی)، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.

ج) غیرنقدی:

مبلغ قرارداد گروه 3 به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط تا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود .
*تبصره 56 : درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامی براي سال 1398 جداگانه دریافت خواهد شد (مبلغ این مالیات جدا از مبلغ قرارداد دریافت شده و در جدول محاسبات بودجه قرار ندارد).

ماده 16 – تسهیلات تشویقی ماه مبارك رمضان:

صاحبان کالا و خدماتی که 15 روز قبل از شروع ماه مبارك رمضان تا 15 روز بعد از پایان این ماه جشنواره فروش فوق‌العاده کالا و خدمات داشته باشند (پس از تایید مراجع ذیصلاح) و میزان تخفیف اعلام عمومی شده آنها بین 15 تا 50 درصد باشد، با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در هر رسانه تا 1398/11/30، از تسهیلات تشویقی 80 درصدی برخوردار خواهند بود. در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.

ماده 17 - جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:

جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكهای رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد.

ساخت و پخش تبلیغات تلویزیونی


ساخت و پخش تبلیغات تلویزیونی


ماده 18 - افزایش طبقه هر برنامه:

چنانچه براساس عرضه و تقاضا، میانگین یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75 و یا 90% از حجم آن بسته آگهی باشد، به ترتیب 1، 2 یا 3 طبقه افزایش خواهد یافت و همچنین به ترتیب 20،30و 10% حجم را اشغال نماید به ترتیب 2،1 و 3 طبقه کاهش داده خواهد شد. (منوط به تصمیم اداره کل بازرگانی صدا و سیما)
*تبصره 57 : در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی صدا و سیما، طبقه لازم تعیین و ابلاغ میشود.

ماده 19 - جدول ضرایب ماههای سال:

با توجه به اینکه برنامه های صدا و سیما درماه هایی از سال، مخاطب بیشتری دارد لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظرگرفته شده است تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل کلیه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و... می شود.

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی


ماده 20 - ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترک، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی


*تبصره58:در صورتی که در یک آگهی دو یا چند کالا معرفی شودضریب پایه، کالای با تعرفه بالاتر خواهد بود (با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما) و به ازای هر کالا 50 درصد به ضریب کالای پایه اضافه می شود .

ماده 21 - انواع آگهی:

الف - مستقیم (تیزر): آگهی كوتاه تبلیغاتی كه ویژگی های جذاب كالا و خدماتی را به نمایش می گذارد در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین میشود و كمتر از آن نیز در تلویزیون همان 15 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه میگردد )به استثناء نشان آگهی).
ب – گزارش آگهی(رپرتاژ): به آگهی هایی كه ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارا ئه یك خدمت را به تصویر می كشند و در آن نقش آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می شود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما است.
*تبصره 59 : گزارش آگهی، با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش است.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می باشد و اندازه کادر می بایست برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می باشدكه میتواند دریكی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
ه - زیرنویس:حداقل 15 ثانیه و حداكثر 20 ثانیه وكمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه میگردد.
و - نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما ،به صورت روزانه از هر یك از شبكه های سیما پخش می شود.
*تبصره 60 : ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده می باشد.
ز- آگهی فروش مستقیم کالا :

آژانس تبلیغاتی HBA


1- قیمت آگهی ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2- اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می باشد.
3- هر شناسه فقط در یك دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان كمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و میبایست اقدام به تهیه تیزر كوتاه جدید نماید.
4- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشگان تكراری در شناسه های ماهانه خود نمیباشد.

ماده 22 - نرخ انواع آگهی:

الف- گزارش آگهی: معادل 70 % نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حك آرم: معادل 25 % نرخ طبقه همان برنامه
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بین معادل 2برابر قبل و بعد معادل 80 % نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می شود.
*تبصره 61 :برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند. در زمان اعلام طبقه هربرنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل(قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
ه- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل میباشد.
و- نشان آگهی:متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهاي تلویزیونی، براي شبکههاي اول و سوم و نسیم و تمام 1 برابر است. براي شبکههاي دوم، آيفیلم و خبر 75 درصد / شبکه ها در اعیاد و مناسبتهاي خاص و یک روز قبل از آن، 5 نرخ همان برنامه است. در شبکه هاي پویا، نمایش و پنج 40 درصد نرخ همان برنامه محاسبه میشود. در شبکههاي مستند، آموزش، ورزش، چهارم، شما، تماشا و جامجم 20 درصد نرخ همان برنامه محاسبه می شود. نرخ آرم آگهی مربوط به رخدادهاي ورزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ز– بعد: نرخ آگهی بعد معادل 80 % قبل همان برنامه محاسبه میشود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد.)
ک-آگهی اعلام هدایای قرعه كشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

کانون تبلیغاتی HBA


*تبصره 62 : صاحبان كالا و خدماتی كه هدایای قرعه كشی خود را از محصولات، كالا و خدمات خود تعیین كنند نرخ آگهی مربوطه مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگها هدایای قرعه كشی فقط مختص كالا و یا خدمات گروه مربوطه می باشد.
در صورتی كه هدایای قرعه كشی خودرو باشد به شرح جدول ذیل خواهد بود:

ساخت تیزر تبلیغاتی


در صورتی كه هدایای قرعه كشی هواپیما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب 2/5 محاسبه خواهد شد.
*تبصره 63 :صاحبان کالا و خدماتی که متقاضی قرعه کشی می‌باشند ملزم به دریافت، تکمیل و قبول شرایط و ضوابط قرعه‌کشی اداره‌کل بازرگانی می باشند.

ماده 23 - ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی‌های بازرگانی:

به منظور ارتقاء سطح کیفی و مهندسی پیام آگهی های تبلیغاتی به ) کد ( شناسه آگهی های تبلیغاتی که طبق جدول ذیل، موارد را رعایت کرده باشند درصد اضافه پخش تعلق می گیرد.
ساخت تیزر تبلیغاتی


تبصره 64 :در کد آگهی های با بازیگر بیش از دو نفر ، چنانچه 50 درصد به بالای بازیگران دارای چهره شرقی بخصوص ایرانی باشند بند 11 ماده 23 تعلق می گیرد.
تبصره 65 :هر یک از صاحبان کالا و خدمات در هر یک از کد شناسه های آگهی می توانند فقط از یک بند ماده فوق استفاده نمایند.

ماده 24 - موقعیت آگهی در بسته:


الف– دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره كل بازرگانی صدا و سیما تعیین میشود.
آژانس تبلیغاتی HBA


ب– در صورت تراكم آگهی در بستها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش میشود.
ج- از هر شناسه آگهی در صورت تكمیل بودن ظرفیت در بستهای آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش میشود.

ماده 25 - زمان سفارش آگهی:

الف- ارسال سفارشات به صورت پذیرش بر خط و همزمان) آنلاین) تحت وب تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش )بجز ایام تعطیل) توسط شركت همكار صورت می گیرد.
ب– بستهای آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام میشود از ضابطه فوق مستثنی میباشد.
ج- آگهی های رادیویی و شبكه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
*تبصره 66 : آگهی های زمان دار مانند نمایشگاه‌ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یک بسته آگهی برخوردار می شوند. (در شرایط مساوی)
- در صورتیکه صاحبان کالا و خدمات در کلیه گروه‌ها در تیزرهای خود از المان های تصویری خاصی استفاده نمایند مانند( پرچم و...) و امکان درج آن در داخل باکس میسر نباشد نرخ تیزر به نرخ آخرین یا اولین باکس محاسبه خواهد شد.

ماده 26 - حذف و جابجایی آگهیها (شامل قراردادها و ظرفیت تشویقی):

الف - حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمیشود.
ب - حذف آگهی تا 3 روز كاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه میشود.
ج - حذف آگهی تا 2 روز كاری قبل از پخش مشمول 15 درصد جریمه میشود.
د - حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمیباشد. در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 30 درصد جریمه انجام میشود.
ه- جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر میباشد.(روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر اقدام میشود)
*تبصره 67 : آگهی هایی كه جابجا میشود امكان حذف ندارد.
و- در صورتیكه تغییری در برنامه های شبكه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پایین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذكر است در صورت تغیر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه میشود.
ز- در صورتیكه به جای پخش برنامه های )سریال، فیلم و طنز و ) تكرار برنامه مذكور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با كاهش 20 % نرخ همان طبقه محاسبه میشود.
نظر به محدود بودن ظرفیت بسته های آگهی و میزان قابل توجه سفارشات ارسالی، به منظور اطلاع رسانی دقیق به صاحبان آگهی، درج عنوان لیست انتظار در ستون پایانی پیش فاکتورها به معنی تکمیل بودن باکس مورد نظر و در انتظار بودن تیزر مربوط برای پخش خواهد بود. همچنین در صورت جایگزین نمودن سفارشات، وضعیت جدید آنها نیز در لیست انتظار قرار می گیرد. پخش تیزر مربوط منوط به ایجاد ظرفیت خالی در بسته ی آگهی مورد تقاضا خواهد بود.

ماده 27 - قطع پخش آگهی:

الف- قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی صدا و سیما امكان پذیر می باشد. همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است. با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از كشور ،قطع آگهی در هر زمان از اختیارات مطلق اداره كل بازرگانی بوده و صاحب آگهی و شركت همكار با آگاهی از این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
ب-در صورتیکه صاحبان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود در زمانهاي مقرر خودداري نمایند، ادارهکل بازرگانی مختار است پخش آگهیهاي تبلیغاتی وي را متوقف نموده و با اجراي تعدیلات لازم نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مبادي ذیربط اقدام لازم مبذول نماید.
ج- در صورتیكه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.
د–در صورتی که قطع پخش آگهی صاحبان کالا و خدمات ناشی از ممنوعیتهاي حقوقی یا قانونی باشد، ادارهکل بازرگانی نسبت به قطع یا تداوم پخش آن تصمیمگیري خواهد نمود. با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور، قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختیار ادارهکل بازرگانی است و صاحب آگهی و شرکت همکار با آگاهی از این موضوع، قبلاً حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي دراین خصوص را از خود سلب و ساقط نمودهاند.

ماده 28 – صورتحساب:

صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه میگردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه به صورت سه جانبه منعقهد می شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم به منظور وصول به موقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 29 - تعدیل:

در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه ها مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر می شود.
تبصره 68 :قرارداد صاحبان کالا و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و... استفاده نمایند، در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها، به نسبت پخش هر قرارداد تعدیل خواهد شد.

ماده 30 - فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تایید ادارهکل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات متناسب با مبلغ پخش، براساس جدول ضوابط و طبق ماده 29 اقدام خواهد شد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی و ساخت تیزر های تبلیغاتی با ما تماس بگیرید.

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی | هزینه ساخت فیلم صنعتی | تبلیغات تلویزیونی چرا مؤثرند؟ | عکاسی تبلیغاتی| ساخت فیلم نمایشگاهی