آژانس تبلیغاتی HBA

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی مدیران خودرو، فروش رمضان


تیزر تبلیغاتی مدیران خودرو ، با هدف فروش ویژه ماه رمضان ساخته شده است . ویژگی های این طرح ، در دغدغه خرید خودرو یک خانواده گنجانده شده و در انتها رضایت خانواده از انتخابشان دیده می شود.

Director : Hooman Barati
Client : Modiran Khodro
Producer : Rozane Ertebat


تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی | تعرفه ساخت فیلم صنعتی | تبلیغات و راهکارهای رسیدن به فروش | پخش تیزر تبلیغاتی تلویزیونی| خدمات تبلیغاتی ویژه نمایشگاه