آژانس تبلیغاتی HBA

تیزر تبلیغاتی مدیران خودرو- طبیعت


ساخت تیزر تبلیغاتی مدیران خودرو بر اساس معرفی چگونگی تولید خودرو به همراه تلفیق آن با صدا های از جنگل و طبیعت صورت گرفته است گویی که خودرو زاییده ای از دل طبیعت و همچون طبیعت پرقدرت می باشد .

Director : Hooman Barati
Client :Modiran Khodro
Producer : Rozane Ertebat


ساخت تیزر تبلیغاتی | تعرفه ساخت رپرتاژ آگهی | تبلیغاتی که موجب فروش می شوند | تعرفه و ضوابط تبلیغات صدا و سیما| ساخت تیزر تبلیغاتی نمایشگاهی