آژانس تبلیغاتی HBA

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی نوشیدنی وی سی، موزیکال


تیزر تبلیغاتی آبمیوه وی سی، یک آگهی موزیکال است که به معرفی محصول و طعم های آن می پردازد. در این آگهی تبلیغاتی با استفاده از تقلید میمیک صورتک های روی تشتک ها، به همراه به کار گیری رنگ های شاد و پر انرژی حس طعم های مختلف این نوشیدنی ترسیم می شود .

Director : Hooman Barati
Client : VC Drink
Producer : Rozane Ertebat


هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی | تعرفه ساخت فیلم صنعتی | تبلیغات تلویزیونی چرا موثراند؟ | تعرفه تبلیغات تلویزیون| خدمات ما