آژانس تبلیغاتی HBA

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی پست بانک ایران


آگهی تبلیغاتی پست بانک ایران ، با هدف معرفی خدمت تلفن بانک ساخته شده است . این تیزر تبلیغاتی یک آگهی تلفیقی رئال انیمیشن می باشد .

Director : Hooman Barati
Client : Post Bank Iran
Producer : Rozane Ertebat


تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی | تعرفه ساخت فیلم صنعتی | خدمات ما | تعرفه و ضوابط تبلیغات صدا و سیما| خدمات تبلیغاتی ویژه نمایشگاه