آژانس تبلیغاتی HBA

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی بانک اقتصاد نوین، بانکداری اختصاصی


تیزر تبلیغاتی بانکداری اختصاصی بانک اقتصاد نوین ، یک آگهی معرفی غیر مستقیم سریالی می باشد که درسه ورژن به معرفی این خدمت از بانک می پردازد.

Director : Hooman Barati
Client : Eghtesad Novin Bank
Producer : Rozane Ertebat


هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی | تعرفه ساخت فیلم صنعتی | تبلیغات محیطی | تعرفه و ضوابط تبلیغات تلویزیون| خدمات تبلیغاتی ویژه نمایشگاه