اخبار تبلیغات

HBA آژانس تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی جاده امن

پشت هر قربانی جاده، قربانیانی از زندگی وجود دارد.
سال های سال است که سرعت عامل اصلی مرگ و میر در جاده ها می باشد.
تیزر تبلیغاتی فرهنگی بزرگراه آفتاب که توسط آژانس تبلیغاتی La Chose فرانسه ساخته شده است خانواده ای را به تصویر می کشد که در مسافرت تعطیلات به دلیل سرعت بالا دچار صانحه می گردند و تمامی اعضای خانواده کشته می شوند.


ساخت فیلم تبلیغاتی