مقالات تبلیغاتی

HBA آژانس تبلیغاتی

مشکلات و ویژگی های بازاریابی ویروسی:


طراحی سایت حرفه ای

کنترل نام و نشان تجاری:
این که شرکت، کنترلی بر روی نام و نشان تجاری خود ندارد. شرکت نمی داند که در آینده چه کسی قصد برقراری ارتباط را دارد. در نتیجه، بسیاری از پیامها ممکن است توسط افرادی غیر از مخاطبان هدف به پایان برسد. علاوه بر این در بعضی موارد افراد ممکن است، پیام را تعدیل یا چیزی را به آن اضافه کنند که این باعث ادراک متفاوت افراد از نام و نشان تجاری شرکت شود، چیزی که مورد نظر شرکت نبوده است. - رشد بدون نمودار (نگاره):
بازاریابی ویروسی می تواند به مسیرهای رشد غیر قابل پیش بینی منجر شود. این موضوع که چنین رشدی مورد انتظار شرکت بوده یا خیر و این که حتی اصلاً شرکت خواستار این رشد بوده یا نه، به درستی مشخص نمی شود. چنین مسیرهای رشدی ممکن است منجر به تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در مسیر استراتژیک شرکت شود که می تواند به صورت معمایی حل نشده در آید.
- فقدان سنجش و اندازه گیری:
شرکت همیشه نمی تواند فردی را که پستهای الکترونیک را دریافت می کند و آنچه را که انجام می دهد، پیگیری کند. در بسیاری از موارد مشخص کردن این که چه افرادی خدمات شرکت را انتخاب کرده اند، از طریق تکنیکهای بازاریابی ویروسی امکان پذیر نیست.
- تهدید روابط شخصی:
اگراین نوع بازاریابی به صورت ضعیفی عمل کند، این نوع بازاریابی می تواند در ابعاد وسیع باعث خدشه دار کردن موقعیت بازاریاب شود. دریافت یک پست الکترونیک تجاری توسط یک دوست به طور ناخواسته، می تواند روابط فرد را با شخصی که این نامه را برایش ارسال کرده است، تضعیف کند که این موضوع ممکن است باعث از دست دادن یک دوست و عصبانیت از بازاریاب شود که این پیام ناخواسته را برای فرد ارسال کرده است.
اندازه: اگر ویروس محتوایش شامل ویدئو کلیپ باشد,ممکن است برای دریافت کننده خیلی بزرگ باشد اما امروزه این مشکل برطرف شده چنان که صندوق پستی دارای ظرفیت بیشتری برای دریافت فایل های بزرگ شده اند.

سئو سایت

ساختار واسطه: یک نبرد بازاریابی ویروسی موفق نخواهد بود, اگر پیام در قالبی باشد که بیش ترین افراد نمی توانند استفاده کنند.
ضمیمه: پست الکترونیکی بسیاری از افراد پیام ها را هنگامی دریافت می کنند که در محل کار هستند و نرم افزارهای ویروس یاب یا دیوار اتش شرکت می تواند از دریافت یا دیدن این ضمیمه ها به وسیله افراد جلوگیری کند.
سازوکار ارجاع طاقت فرسا: برای موفقیت یک نبرد بازاریابی ویروس باید استفاده از ان آسان باشد.
کارشکنی:مخصوصا در مورد سبک مخفی بازاریابی,کشف ماهیت بازاریابی یک مبارزه مردمی ممکن است علت ارتباطات اجتماعی مشابهی باشد برای مطلع کردن مردمی که قصد و نیت تجارتی دارند و یک تحریم رسمی یا غیر رسمی برای شرکت یا کالای مورد بحث را ترویج می دهند.
کاربرد بازاریابی ویروسی در بازاریابی خدمات:
تعریف خدمات:
خدمت هرچیزی است که بتواند به یک بازار برای توجه,اکتساب,استفاده و یا مصرف عرضه شود و ممکن است یک نیاز یا خواسته را ارضا کند.
ویژگیهای خدمات:
خدمات چهارویژگی مهم دارند که بر بازاریابی خدمات تاثیر زیادی می گذارد این چهار ویژگی عبارتند از:
- نامحسوس بودن خدمات: یعنی نمی توان قبل از خرید انها را دید,لمس کرد,شنید,یا بویید.
- خدمت قابل جدا شدن از ارایه دهنده خدمت نیست: کالا نخست تولید شده و بعد فروخته می شود ولی خدمت هنگام تولید مصرف می شود.
- تغییرپذیری: به این معنا که کیفیت یک خدمت بستگی دارد به شخص ارایه کنند و زمان و مکان و نحوه ارایه خدمات.
- فناپذیری: یعنی خدمات را نمی توان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد.
کاربرد بازاریابی ویروسی در بازاریابی خدمات:
شاید یکی از بهترین و کم هزینه ترین روش های بازاریابی در کشور ما با توجه به فرهنگ خاص مردم و روابط زیادی که با یکدیگر دارند استفاده از بازاریابی ویروسی است. ان هم نوعی از بازاریابی ویروسی که در نهایت منجر به بازاریابی ویروسی دهان به دهان شود.
اول اینکه: دنیایی که در ان بازاریابان می تواند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجاد کنند.
دوم: پیشنهاد می کند که ارتباطات از حالت (بازاریاب_مصرف کننده( به طرف )مصرف کننده_مصرف کننده) جا به جا شود.در واقع بیشترین قدرت در فروش محصولات و ایده ها از طریق بازاریاب به مشتری صورت نمیگیرد, بلکه از طریق مشتری به مشتری انجام میشود.
نتیجه گیری :
سخن آخر، درک این موضوع ضروری است که اگر چه ممکن است شرکتی مهارت و زبردستی خاصی در ارائه پیامهای مهم را داشته باشد و همه قوانین ومقررات مربوط به پست الکترونیک را نیز در نظر داشته باشد، ولی مهمترین مسئله این است که اگر مصرف کننده از سایت بازدید کند و چیزی کمتر از انتظار خود را مشاهده کند، شرکت در امر بازاریابی ویروسی موفق نخواهد شد و بایستی جدی تر به این قضیه نگاه کند. در واقع، شناسایی و بر آورده ساختن خواست مصرف کننده به عنوان مهمترین عامل موفقیت در این نوع بازاریابی محسوب می شود.
نویسنده: نفیسه احمدیان