اخبار

HBA آژانس تبلیغاتی


ویزا و پرداخت با اپل

VISA & APPLE PAY

ویزا در تیزر جدیدش به معرفی خدمت نوین خود می پردازد. اپل پی سرویس خرید توسط موبایل است که به مشتری امکان می دهد بوسیله گوشی اپل و حساب ویزا ، به راحتی خرید داشته باشد .


image

در این تیزر تبلیغاتی ، لحظه پرداخت توسط گوشی در کنار لحظاتی حساس و پر اضطراب نشان داده می شود و بر راحتی و آرامش آن تاکید می کند .

آژانس تبلیغاتی HBA